Komplexa samhällsfrågor


Komplexa Samhällsfrågor

Tryggare och mänskligare Göteborg, stadens centrala brottsförebyggande råd, lät 2010 skapa en tankeskrift om att hantera de svårlösta samhällsfrågorna. Denna skrift ringar på ett pedagogoiskt sätt in förhållningssättet vi behöver ha för att förstå och hantera s.k. "wicked issues". SKriften finns fritt tillgänglig och du hittar den genom att klicka på bilden nedan. 

© Copyright. All Rights Reserved.